حق

می گم چرا دل آسمون گرفته زار زارش رو من باید بزنم؟!

می گه هرکی یک گوشه کار رو گرفته.

می گم حقم نیست.

می گه حق جا حق نشسته. گیری اگه داری از خودته...

/ 1 نظر / 22 بازدید
بی نام

خیلی قشنگ بود مرسی واقعاً